Skip links

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem

Regulamin Stajni Pod Topolami

dotyczy wszystkich osób uczestniczących w jazdach konnych, przejażdżkach,imprezach oraz przebywających na terenie Stajni Pod Topolami. Przebywanie na terenie Stajni pod Topolami oznacza akceptację regulaminu.

 1.  Na terenie Stajni Pod Topolami obowiązuje całkowity zakaz karmienia zwierząt. Dotyczy on koni, ale też kóz i psów. Wyjątkiem są urodziny dla dzieci. Można wówczas dokarmiać zwierzęta wyłącznie smakołykami przygotowanymi przez organizatora.
 2. Bez zgody instruktora żadna osoba nie może wchodzić do stajni, na pastwiska i padoki.
 3. Palić papierosy można wyłącznie w miejscu wskazanym przez instruktora. W pozostałych miejscach palenie jest zabronione.
 4. Zakazuje się dotykania ogrodzeń elektrycznych  na pastwiskach i padokach.
 5. Za przedmioty pozostawione na terenie stajni:(rowery, telefony, tablety, portfele, odzież jeździecką, itd.) Stajnia Pod Topolami nie odpowiada. Prosimy nie przechowywać odzieży jeździeckiej na terenie stajni. Przepada ona po 3 miesiącach.
 6. Ceny za jazdy konne podane są w cenniku.
 7. Termin zajęć ustalany jest indywidualnie z każdym uczestnikiem.
 8. Zapisy na konkretny termin przyjmuje instruktor osobiście lub telefonicznie.
 9. Zmiana ustalonego terminu jazdy konnej ucznia lub odwołanie go (z przyczyn losowych), następuje po wcześniejszym zawiadomieniu przez instruktora.
 10. Przy koniach zachowujemy się cicho i spokojnie: (nie biegamy, nie krzyczymy, nie rzucamy przedmiotami). Nie podchodzimy do konia od tyłu i nie pozwalamy mu się paść podczas przyprowadzania konia „z” i „na” pastwisko. Nie podcinamy grzywy, ogona, nie pleciemy warkoczyków bez zgody instruktora.
 11. Osoba uczestnicząca w jeździe konnej musi posiadać odpowiedni strój jeździecki: ( toczek lub kask, buty z grubego tworzywa lub skóry z gładką podeszwą, wygodne spodnie z mocnego materiału bez szwów, rękawiczki jeździeckie).Stajnia Pod Topolami bezpłatnie wypożycza kamizelki ochronne i używane kaski.
 12. Konie na jazdę konną przydziela instruktor.
 13. W tzw.”wyjazdach w teren” mogą uczestniczyć osoby zaawansowane. Takie, które potrafią utrzymać równowagę w galopie i zapanować nad ewentualnie spłoszonym koniem. O stopniu ich zaawansowania decyduje instruktor.
 14. W nauce jazdy konnej mogą uczestniczyć zdrowe dzieci od lat 7, młodzież i dorośli.
 15. Rodzice (opiekunowie prawni) osób  niepełnoletnich zobowiązani są do podpisania na miejscu zgody na uczestnictwo dziecka w jazdach konnych, na samodzielny dojazd „do” i „ze” stajni (jeśli dziecko dojeżdża samo), a także oświadczenie, że nie ma przeszkód zdrowotnych do uprawiania przez dziecko jeździectwa.
 16. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą uczestniczyć tylko w przejażdżkach z instruktorem w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.
 17. Najmłodsi (dzieci poniżej 5 roku życia) mogą uczestniczyć w krótkiej przejażdżce z instruktorem (2 kółka na ujeżdżalni) wyłącznie przy asekuracji rodziców.
 18. Osoby uczestniczące w zajęciach jazdy konnej zobowiązane są do przygotowania konia do jazdy (czyszczenie, siodłanie, kiełznanie).W związku z tym, na jazdę konną trzeba przybyć odpowiednio wcześniej-min.15 min. przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku, gdy uczeń nie potrafi osiodłać konia zawsze pomaga mu instruktor. Osoba spóźniona-ma skróconą jazdę o czas spóźnienia.
 19. Po jeździe uczeń zobowiązany jest rozsiodłać konia, odnieść na miejsce sprzęt jeździecki, sprawdzić, czy koń nie ma otarć-jeśli tak, to zgłosić ten fakt instruktorowi, sprawdzić stan kopyt i ewentualnie odprowadzić konia na pastwisko, padok lub przekazać konia innej osobie.
 20. Prosimy o wcześniejsze (min.24 godz.) odwołanie lub przełożenie przejażdżki/jazdy konnej w przypadku choroby lub przyczyny losowej. Trzykrotne odwołanie jazdy lub niepoinformowanie o tym fakcie instruktora skutkuje skreśleniem jazdy z karnetu.
 21. Uczestnik jazdy konnej lub jego opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu i kontuzje koni w przypadku lekceważenia poleceń instruktora. Stajnia Pod Topolami nie odpowiada  również za kontuzje jeźdźca w tym przypadku.
 22. Rozpalanie ogniska może się odbyć tylko za zgodą organizatora, tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu. Drewno zapewnia organizator. Zabrania się ścinania i łamania gałęzi drzew, palenia plastikowych butelek i innych przedmiotów poza drewnem przeznaczonym na ognisko.
 23. Uczestnicy urodzin dla dzieci, festynów i innych imprez zobowiązani są do usunięcia wszystkich odpadów:( butelki, jednorazowe naczynia, serwetki, itd.) do wyznaczonego przez organizatora pojemnika na odpady.
 24. Zabrania się dotykania maszyn rolniczych i innych urządzeń oraz przedmiotów, które mogą znajdować się na terenie Stajni pod Topolami: (kosiarki, nawozy, narzędzia i inne).Stajnia pod Topolami nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane złamaniem tego punktu regulaminu.
 25. Stajnia Pod Topolami zapewnia bezpłatny dostęp do lodówki i sanitariatów.
 26. Na terenie Stajni pod Topolami przebywają luzem trzy psy właścicieli. Na prośbę uczestnika jazdy konnej  lub rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej, psy zostaną zamknięte w kojcu na czas, w którym odbywać się będzie usługa. Prosimy o niewprowadzanie na teren stajni własnych psów. Stajnia pod Topolami informuje, iż nasze psy posiadają niezbędne szczepienia, które udostępniamy na prośbę klienta, np. w przypadku zadrapania dziecka przez psa podczas zabawy z nim.
 27. Jazda konna należy do sportów wysokiego ryzyka, dlatego Stajnia pod Topolami mimo posiadania spokojnych i świetnie przygotowanych koni, miękkiego podłoża na maneżach i doskonale wyszkolonych instruktorów sugeruje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 28. Każdy klient Stajni pod Topolami ma prawo do reklamacji pisemnej lub ustnej.


W przypadku nie zastosowania się do powyższych punktów regulaminu Stajnia pod Topolami może odmówić realizacji usługi.

 

🍪 W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.
pl_PLPolish